KTU logotipas    Kuriame Lietuvos ateitį

Kalba: LT EN
Svetainės struktūra

 
 
      Projekto tikslai ir uždaviniai          Projekto partneriai          Darbo grupės          Rezultatai          Projekto rezultatų viešinimas          Kontaktai     
EMPATHIC                                                                                       EUREKA ITEA2

Empatiniai produktai

  Projekto tikslai ir uždaviniai

Programos Eureka ITEA2 11005 projektas: „Empatiniai produktai“
Pradžia: 2012-04-01
Pabaiga: 2015-03-31
Trukmė: 35 mėn.

Projekto tikslas – geriau suprasti vartotojų patirtį, taikant emocines kompiuterines technologijas vartotojų ketinimams ir emocijoms įvertinti. 

Bendrieji uždaviniai:
 • Sukurti situacijų scenarijus ir modelinius atvejus, apimančius įvairias empatinių produktų panaudojimo galimybes;
 • Parengti rinkinį praktiškai pagrįstų programų ir produktų, tinkamų vartotojų ketinimams ir emocijoms bei empatiniam atsakui įvertinti;
 • Integruoti empatines programas ir paslaugas įvairiose verslo srityse;
 • Įvertinti ir pagrįsti empatinius produktus, atliekant realių vartotojų tyrimus laboratorinėse sąlygose;
 • Įvertinti įvairių empatinių produktų verslo potencialą;
 • Parengti empatinių produktų kūrimo metodiką.              
Numatomi technologiniai pasiekimai bei mokslinis, technologinis ir inovacinis rezultatas
Siekiant patenkinti augančius vartotojų poreikius, projekto rezultate bus sukurtos ir įvairioms vartotojų grupėms pritaikytos „Informacinės vartotojų išraiškų programos“. Jos bus pagrįstos objektyviu eksperimentu ir matematiniu statistiniu tyrimų rezultatų apdorojimu, kas suteiks maisto produktų gamintojams patikimą informaciją apie tiekiamos į prekybos sistemą produkcijos privalumus ir leis atskleisti šalinamus trūkumus. Nauja vartotojų poreikių vertinimo sistema įgalins prognozuoti gamybos perspektyvą ir užtikrinti rinkoje ilgalaikį jos konkurencingumą. Kita vertus naujos vartotojų išraiškomis pagrįstos prekių vertinimo sistemos įdiegimas rinkoje galėtų apsaugoti supermarketų logistikos sistemą nuo nepriimtinų vartotojui prekių užsilaikymo ir papildomų investicijų laikomų produktų saugos užtikrinimui.

Planuojami bendri projekto rezultatai:
 • Empatinių (pagrįstų ketinimais ar emocijomis) programų ir paslaugų kūrimo metodologija;
 • Praktiškai patvirtintų empatinių technologijų, pagrįstų vartotojų emocijų ir ketinimų bei patirties analize, rinkinys;
 • Empatinių technologijų išbandymas įvairiose verslo srityse;
 • Nauji vartotojų ketinimų ir emocijų panaudojimo verslo modeliai. 
Lietuvos partneriai projekte – Kauno technologijos universitetas (Maisto produktų technologijos katedra ir Marketingo katedra), Vilniaus universitetas (Radiofizikos katedra) ir įmonės: UAB „Fazer Lietuva“ bei UAB „Rūta“, disponuojantys žmoniškaisiais ištekliais ir turintys šiuolaikinę materialinę bazę, pagrindinį dėmesį ketina teikti maisto pramonei ir jos santykių su vartotojais stiprinimui.

Lietuvos partnerių tikslas projekte 
Geriau suprasti maisto produktų vartotojų patirtį, taikant emocines kompiuterines technologijas vartotojų ketinimams ir emocijoms įvertinti. 

Spręstini uždaviniai: 
 • parengti modelinius atvejus vartotojų emocijoms į skirtingas maisto produktų savybes vertinti ir nustatyti ryšį tarp jų instrumentinio, sensorinio ir emocinio vertinimo parametrų;
 • atlikti realių maisto produktų vertinimą pagal sensorinės vartotojų patirties atributus (pakuotę, spalvą, stilistiką, skonį, kvapą, tekstūrą ir kt.) emocinio poveikio vartotojui aspektu;
 • nustatyti maisto produktų vartotojų emocinėms reakcijoms reikšmingų sensorinės patirties atributų ryšį su vartotojų požiūriu bei elgsenos ketinimais;
 • sudaryti sensorinės maisto produktų vartotojų patirties poveikio jų požiūriui į produktą ir elgsenos ketinimams modelį;
 • identifikuoti empatinius kriterijus ir sukurti empatines kompiuterines programas vartotojų požiūrio į prekę bei elgsenos ketinimų vertinimui pagal jų sensorinę patirtį;
 • įvertinti sukurtų empatinių programų pritaikymo potencialą maisto pramonėje, atliekant išplėstinį testavimą duonos ir konditerijos gaminių rinkoje.
 Planuojami pagrindiniai Lietuvos partnerių rezultatai:
 • nustatyti maisto produktų vartotojų emocinėms reakcijoms reikšmingų sensorinės patirties atributų ryšį su vartotojų požiūriu bei elgsenos ketinimais;
 • sudaryti sensorinės maisto produktų vartotojų patirties poveikio jų požiūriui į produktą ir elgsenos ketinimams modelį;
 • identifikuoti empatinius kriterijus ir sukurti empatinės kompiuterinės programos vartotojų požiūrio į prekę bei elgsenos ketinimų vertinimui pagal jų sensorinę patirtį;
 • įvertinti sukurtų empatinių programų pritaikymo maisto pramonėje potencialą, atliekant išplėstinį testavimą duonos ir konditerijos gaminių rinkoje.

    

 

 
 
         
 
     
 

Visos teisės saugosmos © 2013